Belgische Cardiologische Liga

Hoge bloeddruk

Wat is de bloeddruk?

De bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent op de slagaderwanden terwijl het er doorheen stroomt. Deze druk wordt gemeten door middel van een pneumatische manchet rond de bovenarm dat geleidelijk aan leegloopt. De bloeddruk kan worden afgenomen door een arts of door de patiënt zelf.

De bloeddruk wordt gemeten in millimeter kwik (mmHg) en wordt uitgedrukt in twee cijfers:

 • de maximale druk die door het bloed op de vaatwand wordt uitgeoefend, wanneer het bloed tijdens het samentrekken uit de linker hartkamer wordt uitgeworpen (systolische druk of bovendruk);
 • de minimale druk, wanneer de linker hartkamer in rust is, volledig ontspannen (diastolische druk of onderdruk).

Welke bloeddruk heb ik nodig om gezond te zijn?

De bloeddruk is zeer variabel over een periode van 24 uur

Zij is meestal laag ‘s nachts en tijdens rustperiodes overdag. Zij stijgt al voor het ontwaken en vertoont min of meer belangrijke pieken tijdens de dagelijkse activiteiten.

(cijfers voor volwassenen)

Als u andere risicofactoren heeft, is de aanvaardbare bloeddruklimiet lager. Zo wordt bijvoorbeeld aanvaard dat de bovengrens voor iemand met diabetes 130/80 mmHg is.

Frequentie van hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk is niet ongewoon in geïndustrialiseerde landen. In feite raakt het ongeveer 1 op 4 mensen. In België zijn er bijna 2.500.000 mensen met een hoge bloeddruk. Hiervan worden er slechts 1.250.000 gediagnosticeerd en slechts 625.000 behandeld voor hypertensie.

Waarom is de diagnose moeilijk?

Een hoge bloeddruk is een aandoening die zich in de meeste gevallen en gedurende lange tijd met weinig geluid ontwikkelt. Deze ziekte is “stil” en de hypertensieve persoon voelt zich niet ziek

Maar waarom zouden we haar dan behandelen?

Een hoge bloeddruk verhoogt de kans op:

 • hart- en vaatziekten zoals een hartinfarct of beroerte (de twee belangrijkste doodsoorzaken in België);
 • nierfalen. 

Samen met andere risicofactoren kan hoge bloeddruk de kans op een hartaanval of beroerte met een factor 2 of 3 verhogen. Deze situatie van opeenstapeling van verschillende risicofactoren, ook al is deze niet erg uitgesproken, is zeer gevaarlijk en komt helaas zeer vaak voor. 

Zonder cumulatie met andere cardiovasculaire risicofactoren blijft het risico op hoge bloeddruk relatief bescheiden zolang de bloeddrukwaarden niet hoger zijn dan 160/100 mmHg. 

Talrijke studies hebben aangetoond dat de behandeling van hoge bloeddruk de kans op hart- en cerebrovasculaire problemen vermindert. De cijfers zijn echter geruststellend, maar geven duidelijk aan dat de behandeling het risico voor het niveau van personen die nooit een hoge bloeddruk hebben gehad, niet vermindert. Dit onderstreept het belang van onderzoek en de behandeling van andere risicofactoren.

Hoe kan een hoge bloeddruk opgespoord worden?

Alleen de systematische meting van de bloeddruk tijdens elk medisch contact kan een hoge bloeddruk opsporen. Opgemerkt moet worden dat de frequentie van hoge bloeddruk toeneemt met de leeftijd en dus 60% van de ouderen treft.

Hoe wordt een hoge bloeddruk behandeld?

 • Door verandering in de levensstijl – meer lichaamsbeweging, stoppen met roken, minder zout eten, een gezond gewicht terugkrijgen, enz.
 • Door behandeling met geneesmiddelen – als deze veranderingen onvoldoende zijn, worden bloeddrukverlagende geneesmiddelen (antihypertensiva) ingeschakeld en is het vaak noodzakelijk om ten minste twee geneesmiddelen te combineren om de bloeddruk effectief onder controle te houden.

De antwoorden op de vragen die u nauw aan het hart liggen 

Wat is een normale bloeddruk en vanaf welke waarden spreken we van een hoge bloeddruk ?

De bloeddruk wordt internationaal uitgedrukt in mm Hg (millimeter kwik). In België wordt af en toe nog cm Hg gebruikt. De bloeddruk is normaal als de bovendruk lager is dan 140 mm Hg (14 cm Hg) en de onderdruk lager dan 90 mm Hg (9 cm Hg). Voor personen met bepaalde ziekten zoals suikerziekte of ernstig nierlijden liggen de grenzen van normale bloeddruk lager.

Hoge bloeddruk is niet gevaarlijk voor hart- en bloedvaten !

Hoge bloeddruk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Vooral het risico op beroerte en hartinfarct nemen bij hoge bloeddruk sterk toe.

Enkele gouden regels om hoge bloeddruk te vermijden :
  • Gezonde voeding (zout en vet beperken, voldoende groenten en fruit verbruiken).
  • Overgewicht vermijden.
  • Regelmatige lichaamsbeweging (minimaal 3x per week 30 minuten wandelen,stappen, fietsen, zwemmen…).
  • Alcoholgebruik beperken.
  • Stoppen met roken.

Wat wil men met een bloeddrukverlagende behandeling bereiken? Waarom hoge bloeddruk behandelen ?

Hoge bloeddruk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, vooral beroerte en hartinfarct, vaat- en nierlijden. Het is bewezen dat verlaging van de bloeddruk dit risico doet dalen.

Wat voel ik bij hoge bloeddruk ?

De meerderheid van patiënten met hoge bloeddruk voelen zich goed. Ze hebben helemaal geen klachten. Als er toch klachten van de hoge bloeddruk optreden, dan is hoofdpijn de vaakst voorkomende klacht.

 

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?